หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. เจ้าหน้าที่แผนกปรับปรุงคุณภาพข้าว

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลควบคุมเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพ ประสานงานระหว่างแผนก วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขับรถบรรทุก

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ขับรถบรรทุกของบริษัทฯ วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลควบคุมงานผลิตตั้งแต่กระบวนการแรก กระทั่งกระบวนการสุดท้าย โดยควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตา วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ควบคุมดูแลงานรับเข้า จ่ายออก สินค้าคงคลัง และสินค้าคงเหลือตามระบบ FIFO วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลงานบัญชีต้นทุน วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้จัดการ,ผู้ช่วยแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ปฏิบัติงานในด้านการควบคุมภาพของข้าวตั้งแต่วัตถุดิบ,ในระหว่างกระบวนการจนกระทั่งสินค้าสำเร็จรูป วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการประจำไร่

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแล ควบคุมงานโครงการสวนเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยนาท

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่เกษตรประจำไร่

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลรักษา วางแผนงาน ควบคุมคนงาน ในสวนป่ายูคาลิปตัส วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยนาท

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลบัญชีสต็อกทั้งหมด วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรประจำโรงงาน

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลด้านวิศวกรรมโรงงาน วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลและควบคุมงานระบบไฟฟ้าโรงงาน วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลงานงานขายทุกเขตการขาย ทั้ง Modern Trade และค้าส่ง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมการปฏิบัติและพัฒนาบ วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรโยธา

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลงานโยธาทั้งระบบ วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชัยนาท

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ปฎิบัติงานและควบคุมงานฝ่ายทรัยพากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งสรรหา ว่าจ้าง,ฝิกอบรม,แรงงานสัมพันธ์ ธุร วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานขับโฟร์คลิฟท์

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ขับโฟร์คลิฟท์ ระบบไฟฟ้า Auto ดีเซล วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการแผนกรถบรรทุก

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

1.วางแผนให้คนขับรถบรรทุก,รถพ่วง,รถเทรเล่อร์ ส่งสินค้าตามแผนประจำวัน
2.มีความสามารถในการซ่อมรถ บรรทุ
วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานทั่วไป

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลระบบการเงินทั้งระบบ วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานขาย

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

เสนอขายผลิตภัณฑ์ข้าวสาร วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ดูแลลูกค้าและประสานงานขาย วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Marketing

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 30 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี